suraminti

suraminti
suraminti tr. 1. J, 1 paguosti, nuraminti: Sukęsi, savo širdelę suramýsi, ir vėl gerai bus Krm. Oi eisu, eisu pas motinėlę močiutei pasiskųstie, širdelę suramýtie Niem16. Aš atėjau atlankyt ir širdelės suramýt DrskD137. Naują dainą aš nupinsiu iš svajonių ir jausmų; liūdną širdį suraminsiu sutartinės švelnumu J.Jan. Ir ateina tėvelis suramintie sūnelių BsO7. Kareivis suramino poną ir nuėjo vaisko varyti LTR(Mrj). Suraminusi ir pavalgydinusi mergaitę, senutė paprašė jos paieškoti galvą LTR(Šil). | prk.: Suramys tau širdį patrankos kulkelė, o man, siratėlei, sieroji žemelė LTR(Ūd).
suramìnamai adv.: Suramìnamai skamba LKGII514. suramìnančiai adv.: Tėviškai ir suraminančiai skamba Ašpurvio žodžiai I.Simon. | refl. tr., intr.: Kada aš turėjau savo močiutę, tai vis susiraminau širdelę (rd.) I303(Mrs). Nors gailiai verkiau, susiraminau, rūtelių lapelius susirankiojau LTR(Mrj). Aš tik su vaikais susiraminù PnmA. | Turime susiraminti, kad Lietuvoje duonutės užteks V.Kudir. Palesysim kviečiais, gaidukai susramìs (apsidžiaugs) Krok.
2. refl. nusimalšinti, nustoti niršus, nurimti: Davė valdžiai smūgį, nuo kurio ji negreit susiramino V.Kudir. Nespėjome susiraminti po susirinkimo Žem. \ raminti; apraminti; nuraminti; paraminti; suraminti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • suraminti — surami̇̀nti vksm. Surami̇̀nkite vaikùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apraminti — apramìnti tr. N, Sut 1. DŽ1 kiek paguosti, numaldyti: Aš bandžiau senutę apraminti rš. Jie buvo septyni, ir tas juos kiek apramino J.Gruš. Aplink vežimą sustojusių vyrų apramintas, nustojau ašarojęs rš. | refl. Ad: Apsiraminaũ, kap jy parej[o]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuraminti — nuramìnti tr. 1. SD386, N, DŽ paguosti nuliūdusį, numaldyti: Nuramino nuliūdusią širdį BM23(Č). Skrenda gegutė palapindama, pulką siratų nuramindama (d.) Klt. Saulė nuraškis paparčio žiedus, vargas nuramins našlaičius biednus LTR(Slk). Čiulbėk,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paraminti — paramìnti tr. 1. DŽ1 padaryti ramesnį, paguosti: Norėjau paraminti, rengiausi pasakyti, kad būtinai pasveiks rš. Atsisveikinimo valandomis kaimynai nuoširdžiu žodžiu paramina rš. Kukuok, kukuok, gegulės vaikeli, paraminkie neramią draugelę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskaityti — Š, Rtr; R153, L 1. tr., intr. H, N kiek skaityti: Žmogui dabar jau ir paskaitytie galima Smal. Aš tik per save išmokau laikraštį paskaityt Grl. Mes paskaitysam Prk. Be nenori paskaitomas (ar nenori, kad tau kas paskaitytų)? J.Jabl(Als). Tiek aš i …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raminti — ramìnti ( yti), ìna, ìno tr., rãminti, ina, ino; N, M caus. rimti. 1. SD157 guosti, maldyti: Pareis pareis – ramìna tuos tėvus Jrb. Save viltimi ramìnti BŽ226. Tėvas ją ramina, glosto petelius ir apgaut ketina įkyrius piršlius S.Nėr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rasti — 1 ràsti, rañda, rãdo tr. 1. SD172, H, R, K ieškant aptikti, užeiti ką pamestą, paslėptą, paliktą: Paveizdėk, ir rasì Grv. Dabar eisme pažiūrėt, gal da ràsme Erž. Ilgai anie ieškojo jo ir visa negalėjo ràsti Lz. Kur anlįs, ir ràst negalėsi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suramenti — žr. suraminti 1: Eik tu jį suramenk, ko jis tep verkia Dglš. ramenti; apramenti; nuramenti; paramenti; suramenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suraminimas — suramìnimas sm. (1) DŽ1 → suraminti 1: Vakaro ji laukė kaip išganymo, vakaras turėjo atnešti jai suraminimą rš. Būki dėl motinos suraminimu rš. | refl.: Juk susiraminimo, o ne abejonių jie ieško, o tu tik abejones sėji rš. raminimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutildinti — sutìldinti tr. suraminti, numaldyti: Oi ir pamatė jaunas bernelis, mergelę suramino, žodeliais sutildino LTR(Al). tildinti; nutildinti; sutildinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”